Financieel advies op maat

Financieel adviseur

Als het op financiële zaken aankomt, is professioneel en betrouwbaar advies van onschatbare waarde. Dit geldt voor zowel spaartegoeden en beleggingen, voor verzekeringen als voor het aangaan van een hypotheek. Iedereen werkt en spaart immers hard voor zijn centen, dus mag hierin niets aan het toeval worden overgelaten. Financieel adviseurs helpen u het overzicht te bewaren en weldoordachte keuzes te maken.

Experts ter zake

Om alle klanten zo optimaal mogelijk te kunnen adviseren binnen alle aspecten van de financiële wereld, hebben beide vennoten van Confinced.nl elk hun eigen specialiteiten. De combinatie van beider kennis en ervaring, zorgt voor weloverwogen professioneel advies. Doorgedreven opleiding en jarenlange ervaring in de meest uiteenlopende dossiers, maakt dat geen enkele uitdaging te groot is en dat voor iedere klant een passend plan van aanpak kan worden opgemaakt. De klant staat hierin staat centraal.

Onafhankelijk advies in Zwolle

Confinced.nl is niet exclusief aan één bank of maatschappij verbonden waardoor onafhankelijk advies de grote troef van de financieel adviseurs is. Elk dossier, particulier of zakelijk, wordt met de grootste zorg behandeld en voorzien van advies waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en noden van de klant.

De keuze voor een bepaald product of een bepaalde dienst is sterk afhankelijk van eenieders persoonlijke situatie zoals inkomen, gezinssamenstelling, het al dan niet bezitten van een eigen woning en dergelijk meer. Dit zal steeds de basis vormen voor het uiteindelijke advies, namelijk waar heeft de klant baat bij en met welke producten kan dat aangeboden worden.

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek worden alle diensten aan u voorgelegd en worden de aanpak en visie van de adviseurs verduidelijkt. Duidelijke, heldere en eerlijke dialoog, daar staan de financieel adviseurs van Conficed.nl garant voor en vormt ook de rode draad doorheen iedere samenwerking.